Andelstal

Andelstal

Andelstalet visar en lägenhetsandel i den totala föreningen. Andelstalet används för att fördela föreningens kostnader och insatsens storlek samt bestämma förmögenhetsvärdet för en bostadsrätt. Andelstalet bestäms av styrelsen. Andelstal får anges som bråktal, ett rent fördelningstal, eller som procent. Föreningen får tillämpa olika andelstal för att beräkna insatsen, årsavgiften eller andra poster. Man kan dela ytan av varje enskild lägenhet med fastighetens totala lägenhetsyta. Detta relationstal kan användas som andelstal, eller räknas om till procent. Ett sådant beräkningssätt tar inte hänsyn till lägenheternas olika standard, läge eller andra omständigheter som annars brukar leda till olika marknadspriser för exakt lika stora lägenheter i samma fastighet. Avgiften för en lägenhet bestäms av fastställda ingångsvärden som t.ex. våning, väderstreck, närhet till tvättstuga och hiss mm. Avgiften avspeglar således både den tekniska standarden, storleken och andra ingångsvärden som kan ha olika betydelse för olika människor. En del ser fördelar med en lägenhet på bottenplan med en uteplats när andra inte kan tänka sig en sådan. En del vill bo högt upp för att få utsikt när andra vill slippa trapporna eller hissen.

Andelsvärdet = andelstal multiplicerat med insatsen. HSB har en allmän beräkningsmall där balkong och en rad egenskaper ger poäng. Det görs en poängräkning för alla lägenheter i en fastighet, och de poängskillnader som fås, blir grunden till andelstalet.