Tillsyn av lägenhet

Tillsyn    (Vid lägenhetsbyte)

Styrelsen är skyldig att se till att det görs en tillsyn vid ägarbyte

Men varför måste det göras?
För att svara upp mot styrelsens uppdrag från stämman att säkerställa att föreningens tillgångar förvaltas på rätt sätt. Det kan gälla att upptäcka vattenläckor.

Vad händer om jag vägrar?
Att vägra  tillträde till lägenheten vid en tillsyn kan göra att du inte får din lägenhetsförsäljning godkänd.