Frågor & Svar

Här samlar vi vanliga frågor & svar

 

 1. Får jag ta bort elementet i badrummet? Jag har lagt golvvärme och behöver det inte längre.
  Svar: Nej. Elementet är en fast installation som dessutom ingår i husets värmeförsörjning.
 2. Kan man bygga in sin balkong?
  Svar: Ja det är tillåtet efter att ha fått tillstånd från styrelsen och där man har kunnat visa att arbetet kommer att utföras på ett enligt branschen riktigt och säkert sätt. En felaktigt byggd balkonginglasning kan skapa en brandcell som gör det omöjligt för brandkåren att bekämpa elden eller att ta sig in i huset från fasaden. Du behöver söka bygglov från kommunen!
 3. Är det tillåtet att grilla med elgrill/gasolgrill på balkongen?
  Svar: Ja. Ingen grillning får dock ske så att det osar och stör eller ökar brandrisken. Stämman beslutade 2015 att även tillåta grillning med gasolgrill.                    Föreningens grillplats är öppen för alla medlemmar. Den är placerad bakom föreningslokalen.
 4. Hur bestäms värdet och avgiften på lägenheten?
  Svar: Läs under fliken ”Andelstal”. Avgiften fastställs på stämman.
 5. Vem ansvarar för snöröjningen?
  Svar: HSB Mark.
 6. Är Repslagaren en ”äkta” Brf och vad menas med det?
  Svar: Brf Repslagaren i Kungsängen är en äkta bostadsrättsförening. Med det menas att mer än 60% av verksamheten utgörs av omkostnader för bostadsrätter. En förening med stora intäkter från t.ex. butikshyror kan vara en oäkta bostadsrättsförening. Den som säljer sin lägenhet i en sådan får skatta för hela beloppet och inte för 2/3 som den som säljer en äkta bostadsrättsförening gör. Läs mer på denna länk (Källa Wikipedia).
 7. Hur ser Repslagarens ekonomiska plan ut?
  Svar: Styrelsen följer en plan för fastighetsskötsel men väljer ibland att tidigarelägga eller senarelägga vissa arbeten beroende på hur slitaget ser ut och om det går att göra samordningsvinster. Långsiktiga mål för att t.ex. minska energiförbrukningen återkommer ofta i arbetet och vi bevakar den tekniska och ekonomiska utvecklingen.
 8. Vad bör jag tänka på vid renovering?
  Svar: Se information under fliken renovering i lägenhet.