Fritidskommitten

 

Föreningen har en fritidskommitte.

Den består av Laila Gyllefors & Monika Styhr

Har du förslag på aktiviteter så hör gärna av dig till oss.

 

Detta hände under 2015​

2 st. fixardagar genomfördes där man hjälptes åt med en del åtgärder,
Bl.a fixade man till på baksidan av lokalen, pingisrummet städades,
ett staket utmed gångvägen på Melofonstigen togs bort,
suggorna vid gångvägarna målades om.
Man tömde bruna skjulet på skräp som inkommit under året.

Det har varit några grillkvällar & kräftskiva.

Julpyssel har varit ​för barn & vuxna.

Pingisrummet har lånats utbåde för pingis, lyssna på musik & spelat spel.

 

Detta har hänt under 2014
Fixardagar har genomförts under våren och sommaren.
Det har även i år tagits ner och rensats sly, kommer att behöva göras årligen.
Nya bord har köpts in på baksidan av lokalen och på en del andra bord har det bytts brädor.
Ålandsresa har genomförts.
Grillkvällar har skett på baksidan av lokalen.
 
 

Det har varit lite olika arrangemang under 2013
Det börjades med Vårstädning sedan har det varit aktiviteter med gemensam grillning på kvällen.
Malin & Peter Näslund började med att fixa till på lekplatsen vid Kornettstigen 1-3 och så fixades det ett gäng till på baksidan av kvarterslokalen.
Vi hoppas på gemensamma krafter för att fullfölja det under vår o sommaren.
Vi har också tagit ner en del sly & småträd i området.
En kräftskiva gick av stapeln under augustimånad med folk i varierande åldrar.
Julpyssel skedde under december månad.