Årsstämman 2013

Årsstämman skedde den 25 april  i kvarterslokalen.

Protkoll kommer att finnas under denna flik när den är klar.