Informationsmöte

Enligt önskemål från medlemmar kommer föreningen ha ett informationsmöte med medlemmar. Onsdagen den 20 november kl. 18,00 i kvarterslokalen. MVHStyrelsen