April 2014 archive

Kallelse till Årsstäman 2014

Ni är varmt välkomna till årsmötet som hålls den 26/4   i kvarterslokalen.

Kallelsen är uppsatt på anslagsavlorna i portarna.
Kallelse med årsredovisning och budget kommer att delas ut till varje hushåll senast en vecka innan årsmötet.

Skriven av Laila Gyllefors
kl. 08:43, 13/04 2014

Valberedning inför Årsstämman 2014

Vi har fått en sammankallande till valberedningen.
Roland Wikman på Melofonstigen 7 nb.
Så är du intresserad att sitta med styrelsen kontakta gärna honom.
Även Margreth Berglund har anmält sitt intresse till styrelsen att ingå i valberedningen.

 
Skriven av Laila Gyllefors
kl. 08:38, 13/04 2014