Kallelse till Årsstäman 2014

Ni är varmt välkomna till årsmötet som hålls den 26/4   i kvarterslokalen.

Kallelsen är uppsatt på anslagsavlorna i portarna.
Kallelse med årsredovisning och budget kommer att delas ut till varje hushåll senast en vecka innan årsmötet.