Föreningsstämma

Årets föreningsstämma kommer att ske 20/4-15 kl. 19,00 i föreningslokalen.