Takfläktar

Nu är alla takfläktarna utbytta i både låghus & höghus. Det är vår ventilationsfirma Opital som utför arbetet.