February 2016 archive

Parkeringsautomaten till gästparkeringen

Vi har fått information från Q park att man kommer att ta bort möjligheten att betala med mynt på alla deras automater.
Betalningsmöjligheter kommer endast att kunna ske via kort betalning el. mobilt.

 

 

 

Skriven av Laila Gyllefors
kl. 11:56, 19/02 2016

Byte av cylinder i tublåsen

Nu är bytet av alla cylindrar i tublåsen åtgärdade.

Skriven av Laila Gyllefors
kl. 11:45, 18/02 2016