Föreningsstämma 2015

Föreningstämman för 2015 hölls den 20 april i kvarterlokalen.

Styrelsen kommer att ha ett konstituerande möte v.18    När det har skett kommer styrelsens sammansättning att sättas upp i anslagstavlorna i portarna.