Bemanning kontoret sommaren 2014

Kontoret kommer att vara stängt under Julimånad.

Vid behov kan ni kontakta vår Bovärd Laila Gyllefors på 070/407450 el. bovard@hotmail.com