Byte av cylinder i tublåsen

Nu är bytet av alla cylindrar i tublåsen åtgärdade.