Byte av dörrar på trähusen.

Under hösten blir alla dörrar på trähusen utbytta. 
Detta då dörrarna börjar bli skeva och går inte i lås ordentligt.