Fönsteråtgärder

Fönsterrenovering kommer att på börjas hos dem som fått anmärkningar i tidigare protokoll. Information har delats ut till berörda lägenheter. Det påbörjas på Melofonstigen 1 och löper på till Melofonstigen 6. Sedan beror det på vädret om det kan fortsättas med flera fönster i år.