Parkeringsautomaten till gästparkeringen

Vi har fått information från Q park att man kommer att ta bort möjligheten att betala med mynt på alla deras automater.
Betalningsmöjligheter kommer endast att kunna ske via kort betalning el. mobilt.