Rensning av barnvagns & cykelförråd

Rensning av barnvagns & cykelförråd har påbörjats.
Tänk på att märka upp dina saker ordentligt med namn & lägenhetsnummer.

Vi har påbörjat i barnvagnsförråden och kommer att gå över till cykelförråden.
Med start av Kornettstigen.

Vi sätter upp lappar i trapphusen när vi påbörjar just ditt hus.
Vi sätter lappar på det som inte är uppmärkt och så får ni ca 1 vecka på er att märka upp det.
Gör en kontroll så att märkningen inte försvunnit eller inte syns.

Det kommer att förvaras i bruna skjulet i 3 månader därefter kan vi sälja eller slänga det vi rensat.

För att slippa flytta saker i onödan så kolla din uppmärkning.