Valberedning inför Årsstämman 2014

Vi har fått en sammankallande till valberedningen.
Roland Wikman på Melofonstigen 7 nb.
Så är du intresserad att sitta med styrelsen kontakta gärna honom.
Även Margreth Berglund har anmält sitt intresse till styrelsen att ingå i valberedningen.