Ventilationskontroll

Ventilationskontroll ​kommer att ske under v 46.

Med början måndag den 9/11 till den 12/11.

Avisering har skett till samtliga lägenheter via brevlåda, vilken/vilka dagar detta sker.