Olyckor

Glaskross

Om olyckan är framme

Om du, dina gäster eller barn råkar ha sönder någonting...

En olycka händer lätt men det är starkt att ta sitt ansvar.
Om du eller någon du har ansvar för t.ex. har sönder en fönsterruta så är det inte hela världen om du tar ditt ansvar och betalar reparationen.

Kontakta bovärden eller förvaltaren och berätta vad som har hänt så får du ett inbetalningskort.

Inga saker i trapphusen
Kom ihåg att det är förbjudet att placera cyklar, barnvagnar och annat i trapphusen. Vid inspektion av räddningstjänsten kan föreningen bötfällas. Sådana böter faktureras oavkortat till den boende. För mer information om säkerheten kontakta brandkåren i Attunda.