Renovering i Lägenhet

 

Vad man behöver tänka på när man renoverar i sin lägenhet.

 

Att inte utan styrelsens skriftliga medgivande göra ingrepp eller förändringar på fasta installationer och bärande väggar, läs i stadgarna vad som är tillåtet. Det är stadgarna och bostadsrättslagen som styr vad du får och inte får göra.

Kontakta ditt försäkringsbolag om vad som gäller vid olika renoveringar, lagar och försäkringsvillkor förändras med tiden.

Vid våtrumsarbeten, anlita företag med våtrumscertifikat, inte bara behörighet. Dokumentera gärna arbetet med foto. Tänk på att om arbetet inte utförs rätt kan du bli ersättningsskyldig för skador. Kopia på certifikat ska lämnas till styrelsen. 

Länk till Byggkeramikrådet:  http://www.bkr.se/fakta/branschregler

Vid avstängning av cirkulerande vatten måste ni kontakta bovärden eller fastighetsskötaren på Renab 0771-661570. Om detta inte görs och skador uppstår kan ni bli ersättningsskyldiga. 

Inga byggsopor får lämnas på gården, endast i och urlastning.

Inga bilar får parkeras på gården, förutom i och urlastning.

Trapphusen får ej användas som arbetsplats.

Tänk på att städa trapphus efter att du tagit ut alla byggsopor.

Bra är att informera sina grannar att man ska renovera och vad man kommer att göra.

Följa våra stadgar och ordningsregler. Inga arbeten före kl 08.00 vardagar och ej före kl.10.00 på helger och inget efter kl. 20.00.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Det Det bästa man kan göra är att informera sina grannar och hela tiden under renoveringen ha en återkommande kontakt, då fångar man upp om någon är missnöjd, kontakten gör att många missförstånd undviks och man har alltid ryggen fri.