nr 1

 

Informationsblad Juni 2015

 

 

De tidigare Vår- och Höstbreven kommer i fortsättningen att ersättas av ett Informationsblad med allmän information om vad som hänt och vad som är planerat.
Bladet är tänkt att komma ut tre/fyra gånger per år.
 
Vi önskar alla en riktigt skön sommar, en välbehövlig semester och ett härligt sommarlov.

 


Årets stämma
2015 års föreningsstämma gick av stapeln den 24 april i föreningslokalen. Många medlemmar hade slutit upp. Mycket positivt.
Två ledamöter, Ana Vukojicic och  Mehdin Islamovic lämnade styrelsen. Två nya valdes, Margareta Hector och Patrik Alvarsson. Två nya suppleanter valdes, Ann-Catrin Eriksson och Viktor Bark.
Till valberedningen, efter avgående Lotta Rosvall och Hanna Bråsäter, valdes Sirpa Eriksson.
Styrelsen ser fram emot fortsatt arbete och en bra utveckling av Repslagaren, som kommer alla oss boende till del.

Kontor och förvaltning
Kontoret på Melofonstigen 8 är bemannat helgfria  torsdagar mellan 19.00-19.30. Bokning av lokalen och övernattningslägenheten kan göras där eller via telefon  08-581 763 60.
Kontoret håller stängt under juli månad. Dock kan man vid behov nå bovärden på mobil 070-402 74 50.

Fläktarna på samtliga tak är nu utbytta.
Tvätt av algangripna balkonger på Melofonstigens höghus har gjorts.
Kompletteringar i växtbeståndet har utförts under vår och försommar, de svarta säckarna runt träden är till för att fylla med vatten, så att våra träd överlever.
Rensning av cyklar i förråden är gjord. Cyklarna kommer nu att förvaras i tre månader. Försäljning av cyklarna kommer att ske under september månad.
Tvättstugan & lokalen står nu i tur att få ny färg, även parkeringsrutorna på däck 1 & 2 kommer att målas.
Om du behöver byta ut filter till ventilationen i din lägenhet kontakta bovärden och få nya kostnadsfritt. Detta ska göras en gång per år för att ventilationen ska fungera ordentligt
Snälla medlemmar tänk på
- att säga till barnen att låsa sina cyklar när de lämnar dem. Tyvärr har vi nyligen haft en cykelstöld i området, så ställ gärna in din cykel i förrådet.
- att rastning av hundar inte är tillåtet, varken  i vårt område eller hos grannföreningen
- att era katter inte springer fritt och tar sig  in i trappuppgångar och på altaner eller använder våra barns sandlådor till toalett.
- att röka med hänsyn till grannar och ta hand om dina fimpar!
- att barnvagnar inte får stå i trapphusen på grund av utrymningsskäl och brandrisk. Flytta dem till barnvagnsförråden. Allt som står där och i cykelförråden måste vara märkt med
  namn och lägenhetsnummer.
- att  inga saker får ställas upp utanför vindsförråden.
- att inte störa dina grannar med renoveringsarbeten före kl 08.00 på vardagar och kl 10.00 på helgdagar och inte efter kl 20.00. Det ska också vara lugnt i området efter kl 20.00.
- att köra sakta och försiktigt när ni tar bilen in på området, för i- och urlastning.
 -att grillning på våra balkonger endast får ske med gasol- eller elgrill.
- att tala om för era grannar om ni reser bort, de kanske kan  hjälpa till med att hålla koll
  på lägenheten och kanske även vattna blommor.
- att när vår föreningslokal är uthyrd kan inte någon annan komma och använda grillen,
   då även baksidan med grill och utemöbler ingår i hyrkonceptet. Det är därför många hyr lokalen,  för att kunna sitta ute och ha fest.
- att städa efter er i tvättstugorna och att göra rent filter från ludd i torktumlaren.

Du behövs
Föreningen är alltid i behov av intresserade människor som vill hjälpa till med diverse saker. Är du intresserad av styrelsearbete, kontakta valberedningen.
Är du intresserad av valberedningen, kontakta styrelsen. Ju fler som engagerar sig desto roligare blir det, och vi kan hjälpa varandra.
Valberedningen ser gärna fram emot personliga besök.
Kontakta dem så får ni bra information av dem.
Valberedning:
Roland Vikman tel. 08-420 351 35 eller 070-240 77 70
Sirpa Eriksson tel. 070-286 14 06

Skojare och andra
Som bostadsrättsinnehavare är man ett hett byte för många olika typer av försäljare och andra. Vissa ska man vara extra försiktig med. Försäljare som t ex erbjuder säkerhetsdörrar, brytskydd mm är inte alltid seriösa. Be om referenser, legitimation, ring skatteverket och kolla så att bolaget finns och redovisar som de ska. Släpp aldrig in någon du inte känner. Är du osäker kontakta någon i din närhet eller bovärd, alternativt styrelsen.


Övrigt
Tänk på att du bör ha en bostadsrättsförsäkring kopplad  till din hemförsäkring. Vid en eventuell skada blir du annars själv betalningsansvarig. Ditt försäkringsbolag kan förklara fördelarna med den försäkringen.
Glöm inte att stänga av vattnet till diskmaskin och tvättmaskin när ni reser bort.

Parkeringsförbud råder inne på gårdarna.
När du får besök informera dem om var man får parkera bilen.
Q parks telefonnummer är 0771-96 90 00 om en bil är felparkerad.
Om man vill få tag på ägaren till en bil som t ex ställt sig på en annans parkeringsplats eller står i vägen ringer man till bilregistret tel 0771-14 15 16. Det är en automatisk funktion där man får läsa upp bilnumret, efter tre försök blir man kopplad till telefonist, om det är under kontorstid.

Viktiga adresser
Felanmälan görs alltid i första hand till Bovärden, tel. 070-402 74 50
Om bovärden inte kan nås kontakta: Renab på tel. 0771-66 15 70 (08.00-16.00) eller på deras hemsida www.renabförvaltning.se.
För ärenden som behöver omedelbar åtgärd, på icke ordinarie arbetstid, kontakta: Jourmontören tel. 08-657 64 65.
Föreningens hemsida: www.repslagaren.com
Mailadress: repslagaren.kungsangen@gmail.com

 


Styrelsen
Olof Westman, ordf. Kornettstigen 4ordforande.brf.repslagaren@gmail.com
Margareta Hector, sekr. Kornettstigen 7sekreterare.brf.repslagaren@gmail.com
Monica Dobo, ledamot Melofonstigen 9
Patrik Alvarsson, ledamot Melofonstigen 7
Laila Gyllefors, suppleant + bovärd, Kornettstigen 4bovard@hotmail.com
Stig Berg, suppleant, Melofonstigen 6
Victor Bark, suppleant, Melofonstigen 8
Ann-Catrin Eriksson, suppleant, Melofonstigen 8