Viktig information

Viktig information till dig

Föreningens stadgar och ordningsregler är du skyldig att känna till och följa! 

I mappen Välkommen till Brf Repslagaren hittar ni information, ordningsregler och stadgarna. Om ni inte har mappen kontakta bovärden.

Vad man behöver tänka på när man renoverar i sin lägenhet, se renovering.

Du bör ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg, detta blev extra viktigt efter ändringar i bostadsrättslagen
2003 när ansvar för skick och ordning blev extra tydligt för bostadsrättinnehavaren.

Uthyrning i andra hand se länk vad som gäller: Hyra-i-andra-hand

Inre reparationsfond
Föreningen tillämpar "inre reparationsfond" där du reserverar medel för ersättningsinvesteringar, som byte av golv och tapeter, vitvaror och kranar. Om du har utgifter för permanent underhåll så ska du uppsöka expeditionen. Tag med ditt kvitto så fyller vi i en blankett, detta ska sedan sändas till Fastum förvaltningskontor. Kvitton får inte vara äldre än 6 månader. Detta för att det fortfarande ska gå att avläsa kvittona. Du kan t.ex. lämna kvitton för tapeter men inte för verktygen som du har använt.

 

 

Här finns en länk till: branschregler/branschregler för våtrum

 

Här nedan uppdateras efterhand information om bl.a. praktiska frågor, information om hur du söker byggtillstånd för inglasning av balkong m.m.